Vi er en norsk motorsportklubb som ble etablert i oktober 2008. Vi startet opp med navnet NMK Hurum & Røyken. Klubben fikk medlemmer fra både Vestfold og Buskerud. I 2020 ble Hurum, Røyken og Asker slått sammen til en stor kommune: Asker. I den forbindelse byttet vi navn til NMK Asker.

Klubben har medlemmer fra mange forskjellige grener innen motorsport.

Vi har siden oppstart arrangert bilcrossløp, klubbløp og sprintrally. Sprintrallyet fikk navnet Hurumsprinten i 2015, og vi arrangerte denne fram til 2018. I 2019, 2020 og 2021 ble det pause, men i 2022 opptok vi arrangementet som ble en stor suksess.

Klubben har jobbet aktivt for eget motorsportarena på Hurum. I 2017 begynte kommunen å jobbe for at vi kunne etablere oss i Oredalen. Vi venter spent på en avgjørelse der.

Vil du bli medlem. Meld deg inn på http://nmk.no

Vi setter det sosiale i fokus og ønsker nye medlemmer velkommen.

Medlemsavgift for 2022 er 550 for senior og 350 for junior/familie/pensjonist.